Luetaas! -materiaali

Tulostettava ja maksuton Luetaas! -materiaali on suunniteltu alkuopetukseen. Materiaalia voidaan käyttää eritasoisten oppilaiden kanssa samalla oppitunnilla. Erityisen hyvin materiaali sopii käytettäväksi erityisopetuksessa, sillä harjoituksissa huomioidaan oppilaat, joille lukeminen on haastavaa.

Materiaalin kehitystyössä on painotettu toistavaa ääneen lukemista ja materiaali on suunniteltu siten, että lukemisen harjoittelu olisi lapselle mahdollisimman motivoivaa. Samalla kartutetaan eri tekstilajien tuntemusta sekä kirjoittamisen taitoa. Materiaali sisältää opettajan oppaan ja kaiken tarvittavan kymmentä oppituntia varten.

Kaikki Luetaas! -materiaalin sadut ja runot on kirjoittanut lastenkirjailija Hannu Hirvonen. Lyhyet sadut sisältävät huumoria ja niiden on tarkoitus tehdä lukemisen sujuvuuden harjoittelusta hauskaa ja kiinnostavaa. Lisäksi satujen teemoja syvennetään tietoteksteissä, joiden vaikeustasoon on kiinnitetty erityistä huomiota.

Materiaali on koottu Niilo Mäki Instituutissa Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa. Hanketta ohjasi Jarkko Hautala, pedagogisena suunnittelijana toimi Jonna Salminen ja hankkeen koordinaattorina toimi Annastiina Kettunen.

Kettunen, A., Salminen, J., Hautala, J., Hirvonen, H. (2024). Luetaas! – Toistavan ääneen lukemisen harjoitusmateriaaleja alkuopetukseen. Niilo Mäki Instituutti.

Pääset tilaamaan materiaalin painamalla Tilaa materiaali -painiketta. Materiaali toimitetaan sähköpostiin kolmessa osiossa:

Opettajan opas. Tutustu toistavan ääneen lukemisen taustateoriaan ja materiaalinkäyttöopastukseen
sekä edistymisen seurannan ohjeisiin lukemalla aluksi opettajan opas.

Luettavat tekstit. Tämä tiedosto sisältää sadut, runot ja tietotekstit jokaiselle oppitunnille.
Kaikki luettavat tekstit ovat sekä tavutettuina että ilman tavutusta.
Riittää että tulostaa yhden tällaisen.

Lomakkeet. Tämä tiedosto sisältää oppilaan tuloskortin, joka kattaa kaikki oppitunnit.
Tässä tiedostossa on myös jokaiselle oppitunnille opettajan kirjauslomake. Lisäksi tiedostossa on oppilaalle värityskuvat ja sanastot. Tulosta näitä yksi jokaista oppilasta kohti.

Scroll to Top