Jaa tietoa oppilaiden edistymisestä

Tällä lomakkeella voit lähettää tutkimusaineistoa varten tiedot oppilaidesi edistymisestä ennen ja jälkeen Luetaas! -oppituntien kirjaamalla tulokset alku- ja loppumittauksesta. Tiedot syötetään ilman henkilötietoja. 

Ennen Luetaas! -oppitunteja kaikki oppilaat lukevat jonkin LukiMatin tekstin ja oppituntien jälkeen toisen. Alku- ja loppumittauksen voi tehdä joko viiden oppitunnin kokonaisuudesta tai kaikkien kymmenen oppitunnin kokonaisuudesta. Tarkemmat ohjeet edistymisen seurantaan löydät Luetaas! -materiaalin opasosiosta ja tämän sivun lopusta.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Luokka-aste
Sukupuoli
Valittu arvo: 0
Valittu arvo: 0
Huom! Voit lähettää uuden oppilaan tiedot painamalla selaimen päivitä-nappia ja täyttämällä lomakkeen uudestaan!

Alku- ja loppumittaukset tehdään LukiMatin teksteillä

Eri oppituntien satujen kielellistä vaikeutta ei ole vakioitu yhteneväisiksi, joten suorituksia niissä ei voi suoraan verrata. Siksi suosittelemme, että ennen ja jälkeen -mittauksissa käytetään LukiMatin valmiita eläintekstejä. Löydät tekstit kohdasta Lukemisen sujuvuus osoitteesta:

http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit/oppimisen-seuranta/lukeminen-ja-kirjoittaminen/lomakkeet/lukeminen

HUOMIO! Mittaa kuinka monta sanaa oppilas luki oikein 60 sekunnissa LukiMatin ohjeistaman 90 sekunnin asemesta. Näin mittaus on suoraan vertailukelpoinen Luetaas! -oppituntien aikaisiin sadun lukemisen mittauksiin. Jos kuitenkin mittasit oppilaan suorituksen 90 sekunnin aikarajalla, ei hätää – jaa tulos 1,5:llä, niin saat 60 sekuntia vastaavan tuloksen. Ohjeet tekstien käyttöön löydät osoitteesta:

http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit/oppimisen-seuranta/lukeminen-ja-kirjoittaminen/seurannan-valineiden-kasikirja/lukemisen-seurannan-kasikirja

Alkumittaus tehdään ennen yhtään oppituntia, loppumittauksen voi tehdä joko viiden oppitunnin kokonaisuuden lopuksi tai molempien pakettien lopuksi eli kymmenen kerran jälkeen. Valitse ennen ja jälkeen mittauksiin eri tekstit. Näin voidaan poissulkea muistin vaikutus tuloksiin. On tärkeää, että näitä tekstejä ei myöskään harjoitella muilla tunneilla tai käytetä jossain muussa seurannassa. Tällä tavalla varmistetaan luotettavin tulos. Oppilaan tulokset merkitään sekä opettajan tarkistuslomakkeeseen että oppilaan tuloskorttiin.

Scroll to Top